Projektledning

Projektledning

Som extern projektledare anlitas vi av en byggherre eller en organisation för att tillhandahålla oberoende och specialiserad projektledning från projekteringsstadiet till färdig produkt. Vår huvudsakliga roll är att agera som en extern resurs som kan erbjuda expertis, övervaka projektet och säkerställa att projektet följer bästa praxis inom byggbranschen. Här kan vi även verka som projekteringsledare i projektet