Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning

Vid en entreprenadbesiktning (AB04/ ABT06) och småhusbesiktning (ABS18) undersöker och bedömer man om det färdiga resultatet är vad parterna kommit överens om i kontrakt och avtal, samt om man har följt alla byggregler. Det är ett ansvarsfullt jobb som kräver både teknisk och juridisk kompetens.

Våra besiktningsmän är utbildade av SBR och har gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.


Vi utbildar vår besiktningspersonal kontinuerligt genom externa kurser, så att de alltid har den senaste kunskapen.

Förutom enskilda besiktningsmän kan vi hjälpa till med hela besiktningsgrupper med hjälp av våra samarbetspartners då det behövs. Det innebär att våra besiktningsmän, samordnar hela eller delar av besiktningsprocessen.