Byggledning

Byggledning

Som extern byggledare anlitas vi av en byggherre eller en organisation för att tillhandahålla oberoende och specialiserad byggledningstjänst under genomförandet av ett byggprojekt. Vår huvudsakliga roll är att agera som en extern resurs som kan erbjuda expertis, övervaka projektet och säkerställa att projektet följer bästa praxis inom byggbranschen.