Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig är vi med dig som byggherre under hela byggnadsprocessen. Från bygglovsansökan till dess att byggåtgärden är färdigställd och ni har fått ert slutbesked av kommunen.

Vår roll som kontrollansvarige är att se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen, genom fysiska platsbesök under produktionsskedet kontrollerar vi att arbetet utförs enligt PBL och BBR. Vi dokumenterar alla våra platsbesök och kontroller för att säkerställa att de kan redovisas för myndigheterna.

Våra kontrollansvariga är certifierade med nivå K av ackrediterat certifieringsorgan