3D-rendering

3D-rendering

3D-rendering är en teknik inom datagrafik och datorgrafisk design som används för att skapa livfulla och realistiska bilder från en tredimensionell modell. Genom att tillämpa belysning, texturer, och skuggor på en virtuell 3D-modell genererar renderingen en visuell representation av objektet eller miljön, ofta med mycket hög detaljrikedom. 3D-rendering används inom en mängd olika områden, inklusive arkitektur och design för att visualisera och kommunicera komplexa idéer och koncept på ett imponerande och förståeligt sätt.